Lill Shakara
Ring 7900 0300

Ser bakenforliggende årsaker til din nåværende situasjon

Jeg elsker å hjelpe mine medmennesker i alle situasjoner, og jeg har jobbet som profesjonell seerske i mer enn 20 år.

Gjennom årenes løp har jeg fått mange trofaste kunder på grunn av min treffsikkerhet, imøtekommenhet og forståelse av kundens totale livssituasjon. Dette gjør at jeg kan se bakenforliggende årsaker til kundens nåsituasjon.

Du vil få størst utbytte av å snakke med meg når jeg får anledning til å gå inn og se/lese om generelle ting, fremfor å starte lesningen med enkeltspørsmål. Av hensyn til min egen kvalitetskontroll, ønsker jeg derfor ikke å få opplyst detaljer før lesningen.

Jeg har evnen til å se aura, tolke den og gi råd som vil styrke personen og livskvaliteten. Jeg kan også kanalisere via hjelpere, og bruker innimellom tarotkort som mitt grunnleggende verktøy.

Fjernhealing er også en styrke jeg har, samt at jeg kan gi viktige naturmedisinske råd som samsvarer med healingen du får.

Lill Shakara